KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY - SEVEROVÝCHOD - POLABÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO KOKOŘÍNSKO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Naučná stezka Lysá nad Labem - Čelákovice [ Naučná stezka ]

Začátek: Lysá nad Labem, Náměstí Bedřicha Hrozného (park před Českou spořitelnou)
Konec: Čelákovice, ulice Rybářská (park před tvrzí) - trasa je obousměrná
Délka: 16, 5 km
Počet zastávek: 23
Zaměření: historie, geologie, paleontologie, botanika
Typ stezky: pro pěší a cyklisty
Náročnost: lehký terén - lesní a polní cesty, pěšiny, převážně rovina
Čas pro prohlídku: 6 - 7 hodin pěšky, 2 - 2,5 hodiny na kole
Značení: značky a orientační body
Doba návštěvy: není vhodná po deštích a za sněhu
Mapa: zdarma na MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Čelákovice
Poznámky: Zřizovateli jsou Lysá nad Labem a Čelákovice. Stezka spojuje obě města a trasa zahrnuje většinu významných přírodních pozoruhodností okolí
Správce stezky: město Lysá nad Labem (ve svém katastru)

Trasa naučné stezky je vybavena přehlednými panely, na kterých se dovíte i jak je daleko na další zastávku nebo kde je občerstvení, ale na všech důsledně chybí orientační mapka. Značení v terénu je místy naprosto nedostatečné, stezka v místech, kde vede po turisticky značené trase někdy má a někdy nemá vlastní značky. Pokud půjdete z Čelákovic - za zdymadlem pokračujte po žluté značce až ke sv. Václavovi, zde odbočte ze všech značených cest vpravo přes trať a pokračujte rovně až narazíte na značky a panely. V Byšičkách se z návsi vraťte na okraj obce a pokračujte vpravo. Není mnoho míst v ČR, kde se mohou pochlubit okrouhlicí. Okrouhlice není rostlina ani nadpřirozený úkaz, ale jedinečná a dnes již málo vídaný typ či systém výstavby domů ve vsi. Všechny domy jsou zde vystaveny dokola návsi a vsí nelze projet. Prostě přijedete do Byšiček silnice Vás zavede až na náves, tu objedete a pokud chcete zase pohodlně opět vyjet musíte stejnou cestou zpět. Do Byšiček je nejlépe se vypravit na kole.

Tématická náplň zastávek

1. Lysá nad Labem (úvodní panel) - stručný přehled historie města, základní téma stezky, mapka, technické údaje, uvedení sponzorů.

2. Zámecký park - botanická náplň, architektura parku a její časové proměny (možnost pozdějšího rozšíření - vnitřní okruh parkem s označením jednotlivých druhů parkových dřevin, např. pro výuku).

3. Opukový lom Ve Skále - nálezy kostí křídových veleještěrů plesiosaurů v tomto lomu, česká křídová pánev a její horninová stavba (možnost pozdějšího rozšíření - balvany typických křídových hornin s označením).

4. Hrabanovská černava - botanická náplň, vznik rašelinišť, jedna z prvních přírodních rezervací v České republice (1933). Je přírodní památka, která se může pochlubit pro Polabí typickým lužním lesem, ketrý někde směřuje až k pralesu. Najdete zde mnoho chránených druhů živočichů a rostlin Výchozím bodem je náměstí B. Hrozného. Sledujte zde prosím turistické označení.

5. Východní svah Viniček - vyhlídka na Lysou n. L., Semickou a Přerovskou hůru. Geologický profil znázorňující základní jevy, které určují podobu krajiny v okolí Lysé n. L.

6. Pískovna na Viničkách - usazeniny divoké ledovcové řeky Labe, příčiny vzniku a vývoje terasového systému řek.

7. Jižní svah Viniček - teplomilná, vápnomilná rostlinná společenstva, zbytky stepní květteny, základní údaje o křídovém moři, typické zkameněliny.

8. Hráz rybníka Hladoměře - základní údaje o jednom z největších bývalých rybníků našeho okolí, pověst, rybníkářství kolem Lysé n. L. v 16. - 18. století.

9. Borové lesy u Dvorců - skladba dřevin, původní bor a dnešní kulturní les.

10. Dvůr Karlov - historie, architektonické pozůstatky (portál kostela).

11. Tůň Řehačka - vytěžený labský meandr, historické způsoby těžby štěrkopísku.

12. Kozí chlup - vývoj říčních meandrů a jeho příčiny, výsepní a jesepní břehy.

13. Byšičky - zbytky slovanské osady a mostu na zemské stezce.

14. Byšičky - barokní ves kruhového půdorysu.

15. Hrbáčkovy tůně - fauna, flóra opuštěných ramen a jejich zazemňování. Výchozím bodem je náměstí B. Hrozného sledujte prosím turistické označení. Naučná stezka mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je volena tak, aby zahrnovala většinu přírodních pozoruhodností tohoto kraje. I když terén je nenáročný, je možné se z Čelákovicx vrátit také vlakem.

16. Okraj lesa u Sv. Václava - niva (zátopové území) jako nejnižší říční terasa, vyhloubený a znovu zaplněný kaňon Labe, historicky známé velké labské záplavy.

17. Sv. Václav - zbytek eremitáže.

18. Vodní zdroj Káraný - hydrogeologické vrty, technické údaje o čerpání a úpravě vod, podzemní vody artéské a s volnou hladinou.

19. Lipovka - ekosystém lužního lesa.

20. Grado - sluneční lázně v minulém století.

21. Labe, historie a život, zdymadlo Čelákovice - základní údaje.

22. Mlýnský náhon - fauna a flóra.

23. Čelákovice (úvodní panel) - stručný přehled historie města a tvrze, základní téma stezky, mapka, technické údaje, uvedení sponzorů.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Pavel Hlaváč (TO 04) org. 2, 14.05.2007 v 10:09 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba