KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY - SEVEROVÝCHOD - POLABÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO KOKOŘÍNSKO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Nymbursko [ Území ]

Nymbursko
Nymburský okres leží ve východní části středních Čech v polabské nížině a díky nevelké vzdálenosti od Prahy má šanci se stát atraktívním místem i pro zahraniční turisty přijíždějící do Prahy. Víkendové i delší pobyty v nymburském regionu, oblasti s bohatou historií, zajímavými přírodními lokalitami a celou řadou kulturních památek a v neposlední řadě s lázněmi v Poděbradech, jsou příležitostí pro incomingové cestovní kanceláře i pro individuální turisty.

Kromě samotného Nymburka a nedalekých Poděbrad stojí za návštěvu Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, Libice nad Cidlinou, Sadská, Byšičky nebo Rožďalovice a Loučeň. Za pozornost stojí i soubory lidové architektury v Bošíně, Sovenicích, Pojedech nebo Vínici.

Město Nymburk je bohaté historií sahající hluboko do minulosti. Archeologické nálezy sledují osídlení v této lokalitě již od mladší doby kamenné. Městská práva získal Nymburk ve 13. století a spolu s dalšími městy středních Čech se stal součástí pevnostní liniechránící Prahu. Centrem města bylo náměstí s chrámem sv. Jiljí, jehož nejstarší část byla vystavěna v roce 1274. Část města obrácená k Labi byla chráněna cihlovými hradbami s padesáti obrannými věžemi a čtyřmi bránami. Zbytky opevnění se zachovaly dodnes a vytvářejí zajímavou dominantu.

Na dnešním náměstí Přemyslovců stojí budova renezanční radnice z režného cihlového zdiva a pískovcových kvádrů. V jejím průčelí je zazděn městský znak z roku 1546 nad klenutým mázhausem. Uprostřed náměstí stojí mariánský sloup z roku 1707. Turecká věž - renezanční osmiboká vodárna je významnou technickou památkou. Tuzemský návštěvník určitě nevynechá příležitost ochutnat i Postřižinské pivo z nymburského pivovaru, který proslavil Hrabalův román a později i film Postřižiny.

Městem Hraběte Šporka bývá nazývána Lysá nad Labem. O historii tohoto místa vypovídají nálezy osídlení z 3. a 4. století i objevení římských mincí z prvního století před Kristem. Písemné doklady z 11. a dalších století dokladují sepětí města s rodem Přemyslovců. Dnešní Lysá nad Labem nabízí procházku zámeckým parkem, o jehož dnešní tvář a hlavně nevídanou sochařskou výzdobu barokními plastikami se zasloužil osvícený hrabě František Antonín Špork. Jeho stopy nalezneme i v širším okolí Lysé.

Významnou a moderní institucí působící v Lysé nad Labem je zdejší výstaviště, které ročně pořádá celou řadu zajímavých výstav, na kterých návštěvník může nejen nakoupit, ale i získat řadu dobrých rad a inspirací.

Při návštěvě Nymburska není možné vynechat Poděbrady. Lázeňské město na řece Labi zaznamenalo největšího rozkvětu za vlády pánů z Kunštátu, kteří je získali od Karla IV. Nejvýznamnější osobností tohoto rodu se stal Jiří z Poděbrad zvolený roku 1458 českým králem. Ten Poděbrady povýšil na město a vybavil je i městským znakem. Za vlády Habsburků, zejména pak Ferdinanda I., se staly Poděbrady královským komorním městem. Významným mezníkem bylo objevení silných pramenů vody s vysokým obsahem minerálních látek a plynu. Již v roce 1908 zde byla zahájena první lázeňská sezóna. Zdejší léčivé prameny byly a jsou využívány pacienty se srdečními a cevními chorobami. Díky tomu se změnila i architektura města. Mezi lázeňskými domy se nacházejí rozsáhlé plochy vnitřních městských parků, kolonáda, obchody a odpočinkové zóny. Kromě léčebných pobytů nabízí dnes lázně i řadu rekondičních, relaxačních a sportovních pobytů. Nelze zapomenout ani na slavné poděbradské sklárny známé svou produkcí broušeného a lisovaného skla. V letních měsících láká ke koupání i vodním sportům nedaleké Poděbradské jezero.

Bohatou historií se může pochlubit i Přerov nad Labem, původně osada povýšená v roce 1499 na městys. Za Ferdinanda I. zde byl vybudován renezanční zámek. V polovině 19. století pak v Přerově vzniklo díky péči Habsburka Ludvíka Salvátora Toskánského jedno z prvních národopisných muzeí. To se stalo později základem skanzenu, ve kterém je dnes umístěno několik desítek objektů lidové architektury z Polabí s expozicemi popisujícími způsob života a řemeslnou zručnost našich předků.

Libice nad Cidlinou je spjata s rodem Slavníkovců, z něhož pocházel slavný biskup sv. Vojtěch. Slavníkovci byli vyvražděni v boji o moc s rodem Přemyslovců v roce 995. Areál původního Slavníkovského hradiště je významnou archeologickou památkou. V místě stojí ještě kostel sv. Vojtěcha - gotická stavba na místě původního románského kostela. V roce 1836 byl přestavěn do dnešní pseudorenezenční podoby.

V knížecím dvorci Sadská se v letech 1110, 1138 a 1189 konaly zemské sněmy. Později zde byla založena kapitula. Městečkem se Sadská stala v roce 1562 a získala i městský znak. Dnes je možné najít v Sadské Kostel sv. Apolináře. Z jeho původní gotické stavby se zachoval jen presbytář a žebrová klenba. Dnešní podobu kostel získal přestavbou před rokem 1750. Barokní kaple Bolestné Panny Marie s hranolovou věží a osmibokou zvoničkou byla vystavěna podle návrhů K.I. Dienzenhofera.

Byšičky, založené hrabětem F.A. Šporkem, jsou dalším dokladem o aktivitách tohoto majitele panství. Obec je charakteristická okrouhlicovou návsí, do které jsou situována průčelí domů. Její vznik se datuje rokem 1717.

V obci Rožďalovice byl původně renezanční zámek přestavěn do barokní podoby v roce 1760. Zajímavá je výzdoba jeho průčelí a prostranství před vchodem, jehož autorem je M.J. Brokof. Za pozornost stojí i empírová radnice a barokní chrám sv. Havla se dvěma věžemi. V ulici pod kostelem je pak několik roubených domů s podloubíčkem, dokumentující měšťanskou architekturu z konce 18. století.

Loučeň je další historické místo, připomínané již v roce 1223 tvrzí. Postupně patřila Loučeň několika českým rodům, které se podílely na přestavbách zdejšího zámku. Významným rodem byli Thurn - Taxisové. Prostřednictvím Ericha Thurn-Taxise vstoupila Loučeň do dějin sportu v roce 1893. Jako bývalý student v Cambridgi v Loučeni založil první zámecké fotbalové mužstvo, které sehrálo v témže roce první zápas s německým klubem Regatta.

Dnes vede z Loučeně turistická stezka krásnými lesy kolem rybníka, studánky "Boží voda" a dvou pískovcových skulptur připomínajících generála Fürstenberka.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 24.10.2004 v 20:21 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba